.

सुस्वागतम्

सुस्वागतम ! सुस्वागतम !! सुस्वागतम !!! माझ्या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत ......

मंगळवार, १० ऑक्टोबर, २०१७


वरिष्ठ वेतनश्रेणी प्रशिक्षण नोंद
१) माहे मे २०१८ पर्यंत १२ वर्षे पूर्ण व त्याहून अधिक सेवा झालेले व विहित शैक्षणिक, व्यावसायिक पात्रता पूर्ण करणारे कार्यरत शिक्षक (११ वर्षे व १० वर्षे सेवा झालेल्या शिक्षकांनी सुद्धा नाव नोंदणी करण्यास हरकत नाही.)
२.पात्र प्रशिक्षणार्थ्यांचे नाव शिक्षणाधिकारी (माध्य.) व विभागीय शिक्षण उपसंचालक यांचे कार्यालयामार्फत, मंडळास प्राप्त झालेल्या शिफारस यादीमध्ये असणे आवश्यक आहे.