.

सुस्वागतम्

सुस्वागतम ! सुस्वागतम !! सुस्वागतम !!! माझ्या ब्लॉगला भेट देणाऱ्या सर्व मान्यवरांचे हार्दिक स्वागत ......

गुरुवार, ६ एप्रिल, २०१७


सर्वाना सुचना:-
महाराष्ट्र राज्य सरकार यांचा what's app No.
8291528952 हा आहे.या क्रमांक वर
१ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी व नंतर नियुक्त कर्मचारी यांना जुनी पॆंशन योजना लागु करावी यासंबधीचॆ प्रश्न नोदंवावॆ माननीय मुख्यमंत्री आपल्या प्रश्नांचा उत्तरे देणार आहेत.💐💐💐💐💐💐💐💐 सर्वाना कळवावॆ धन्यवाद 🙏🙏🙏